Sluit je aan Mijn keunstwurk

Wy Spylje

Deelnemen?
Schrijf je in

Spelen is een basisbehoefte van het kind. Door spelen vergroot je je verbeelding, je leert omgaan met emoties, inspelen op anderen en jezelf uit te drukken. Theater versterkt ook het vertel- en taalplezier van het kind.

Uitgangspunt van Wy Spylje is het (eigen) verhaal. Verhalen die de wereld binnenhalen en jezelf en de dingen een plek geven. Maar ook onderzoeken we de aansluiting op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind. Allemaal vanuit je eigen kracht als docent.

Kosten € 100, – per cursist of team

Wy Spylje is onderdeel van KEK! KEK! staat voor ‘Kultueredukaasje mei kwaliteit’. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie.

Werkvormen
Play is the highest form of research – Albert Einstein. Tryater ontwikkelde met Wy Spylje een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomsten bij Tryater oefen je met de methode en werkvormen. Daarnaast word je door coaches begeleid op de eigen school, werkend vanuit je eigen kracht en kwaliteiten.

INDIVIDUEEL PROGRAMMA (deelname is definitief, na bevestiging van Tryater)
De deskundigheidsbevordering Wy Spylje brengt inspiratie, werkvormen en handvatten voor speelse dramalessen vol taalplezier. Wy Spylje heeft een praktische invulling, zodat je er als leerkracht mee kunt werken in de klas. Naast de bijeenkomsten komt een coach bij je langs op school die eventueel kan helpen een leerlijn uit te zetten voor drama op school.

Het programma van Wy Spylje bestaat uit:
– 5 gezamenlijke inspiratiebijeenkomsten
– 1-op-1 coachbijeenkomsten op school (data en tijd in overleg)

Kosten
€ 100,- per cursist (maximaal 15 cursisten).

TEAMTRAINING
Het is ook mogelijk om Wy Spylje als teamtraining bij jou op school te organiseren. Een inspirerende middag met praktische tips en toegankelijke werkvormen die goed in te passen zijn in het lesprogramma.

Kosten
€ 100,- per team, per training van maximaal 20 cursisten

Mogelijk gemaakt door KEK! KEK! staat voor ‘Kultueredukaasje mei kwaliteit’. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie.