Sluit je aan Mijn keunstwurk

Wy Sjonge

Prijs
€ 100,00
Deelnemen?
Schrijf je in

Houd je van zingen met de klas? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische handvatten? Dan is Wy Sjonge iets voor jou!

Wy Sjonge biedt inspiratie en ondersteuning om het zingen in de klas te stimuleren door middel van zangavonden, teamworkshops en coaching op de werkvloer. We hebben verschillende programma’s om uit te kiezen, voor individuele leerkrachten en schoolteams.

Ontdek nieuw repertoire en methodes, vergaar kennis over de kinderstem, leer zangoefeningen, ontmoet enthousiaste collega’s of zet een leerlijn uit op je eigen school.

Kosten: € 100,- per cursist of team

Wy Sjonge is onderdeel van KEK! KEK! staat voor ‘Kultueredukaasje mei kwaliteit’. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie.

Houd je van zingen met de klas? Ben je op zoek naar inspiratie en praktische handvatten? Dan is Wy Sjonge iets voor jou!

VOOR DE INDIVIDUELE LEERKRACHT

1. Inspiratiebijeenkomsten 
Wy Sjonge organiseert twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst waarbij de leerkracht nieuw liedrepertoire ontdekt en handige tips krijgt om zelf met de liedjes aan de slag te gaan in de klas. Deze avonden zijn toegankelijk voor iedere leerkracht die inspiratie zoekt, met of zonder ervaring met zingen in de klas. De bijeenkomsten verplaatsen zich steeds naar een andere regio in Friesland. De inspiratiebijeenkomsten vinden plaats in november en april. Data, locatie en het programma worden spoedig hier bekendgemaakt.

Kosten: € 10,- per bijeenkomst, per cursist

2. Zingen met de eigen klas
Wilt u graag meer doen met zingen in uw eigen klas, maar kunt u wel wat handige tips en inspiratie gebruiken?  Dan kunt u gebruikmaken van een coach in de klas die u helpt met een specifieke leervraag. In een kennismakingsgesprek met de coach wordt vastgesteld waar samen aan gewerkt wordt.

Duur: een kennismakingsgesprek en vier coachmomenten in de klas
Kosten: € 100,- per cursist

3.  Opzetten van een schoolkoor 
Bent u al actief met zingen bezig op school en wilt u graag een schoolkoor opzetten? Wy Sjonge kan u daarbij helpen. Een deskundige coach komt op school en biedt begeleiding bij het opzetten van het koor aan de hand van een stappenplan.

Duur: 5 coachmomenten op school
Kosten: € 100,-  per cursist

Extra: presenteer uw koor met een feestelijke afsluiting
Onder begeleiding van een coach wordt een presentatie georganiseerd van zingende klassen voor ouders en de rest van de school. Een muzikaal combo zal op de dag zelf de liedjes begeleiden en de coach verzorgt een korte workshop voor de aanwezigen. 

Kosten:  € 100,-  per afsluiting

VOOR HET TEAM

1. Zingen met het team 
In deze cursus krijgt het schoolteam inspiratie en praktische tips om aan de slag te gaan met het zingen in de klas. Het team ontdekt nieuw repertoire en methodes, leert praktische vaardigheden om een lied aan te leren met de kinderen en vergaart kennis over de kinderstem.

Duur: 4 teamworkshops op school van 1,5 uur (data en tijd in overleg)
Kosten: € 100,-  per team (maximaal 20 cursisten)

2. Zingen in de hele school
In deze cursus krijgt de school ondersteuning van een coach in het implementeren van het zangonderwijs in de school. Daarnaast krijgt het schoolteam in vier workshops inspiratie en praktische tips om aan de slag te gaan met het zingen in de klas. Het team ontdekt nieuw repertoire en methodes, leert praktische vaardigheden om een lied aan te leren met de kinderen en vergaart kennis over de kinderstem.

Duur:  4 teambijeenkomsten van 1,5 uur op school (data en tijd in overleg) +
5 bijeenkomsten met een coach voor het opstellen van een leerlijn
Kosten: € 100,- per team (maximaal 20 cursisten)

3. Kennismakingsworkshop
Wilt u als school meer aandacht besteden aan zingen in de klas en bent u nieuwsgierig naar de aanpak van Wy Sjonge? Geef uw team dan op voor de kennismakingsworkshop. Hierin ervaart het team hoe leuk het is om samen te zingen en hoe makkelijk het is om dit zelf toe te passen in de klas.

Duur:  1,5 uur op school (datum en tijd in overleg)
Kosten: € 50,- per team (maximaal 20 cursisten)