Sluit je aan Mijn keunstwurk

Tekenskoalle

Deelnemen?
Schrijf je in

Bij de Tekenskoalle maak je kennis met nieuwe technieken en ideeën om je leerlingen uit te dagen en te inspireren. Het gaat niet om tekenen alleen, je leert ook hoe je het creatief proces bij je leerlingen stimuleert en volgt. We bieden de Tekenskoalle aan voor individuele leerkrachten of als teamtraining.

Kosten: € 100,- per cursist of team

Tekenskoalle is onderdeel van KEK!
KEK! staat voor ‘Kultueredukaasje mei kwaliteit’. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie.

Krijg inspiratie van professionele tekenaars en ontdek hoe je het beste uit je leerlingen haalt.

1. INDIVIDUEEL TRAJECT TEKENSKOALLE
Het programma van de Tekenskoalle gaat in op wat de leerkracht wil leren vanuit een vooraf geformuleerde coachvraag zoals: “Ik wil zelf beter leren tekenen zodat ik met meer vertrouwen mijn vaardigheid inzet in de klas en beter in staat ben kinderen te inspireren.” Of “Ik wil leren kinderen te begeleiden in een creatief tekenproces en vaardiger worden in het geven van goede tekenlessen.” Het doel van Tekenskoalle voor individuele leerkrachten is het ontwikkelen van eigen tekenvaardigheden en het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling in het tekenen.

Kosten: € 100,- per cursist (studenten Pabo € 50,-) 

2. TEAMTRAINING TEKENSKOALLE

De teamtraining is gericht op het inspireren van leerkrachten om het tekenen toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Vooraf maakt de Tekenskoallecoach met een teamlid een afspraak om input te krijgen over de leervraag van het team. Vervolgens wordt teammaatwerk geleverd voor een middag naar keuze. Wilt u een middag extra? Dan maakt u een vervolgafspraak met de coach. Deelnemende leerkrachten worden daarnaast uitgenodigd bij de inspiratiemiddag in het Fries Museum.

– 1  teamtraining op de eigen school (datum en tijd in overleg)

Kosten: € 100,- per team, per training (maximaal 20 cursisten)
Aanmelden: de inschrijving voor deze training is gesloten
WERKBIJEENKOMSTEN Eigen vaardigheden en didactiek
8 x op afspraak in overleg met de coach

Locatie regio noord: Atelier Arthouse, Oudebildtzijl
Locatie regio zuidwest: Cultuurkwartier, Sneek
Locatie regio zuidoost: Heerenveense School, Heerenveen

COACHMOMENTEN
In overleg met de coach worden nog 3 coachmomenten op school afgesproken.

TEAMTRAINING  
Voorgaande cursusjaren vond op de deelnemende scholen een eindevenement plaats. Dit schooljaar bieden we in plaats daarvan zowel de nieuwe als de oude deelnemers een teamtraining aan voor alle leerkrachten. Met alle scholen zijn hier door de regiocoaches inmiddels afspraken over gemaakt. Aanmelding is niet meer mogelijk.