Menu
Sluiten

Muzyk Puls

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan meer en beter muziekonderwijs in Fryslân. Met de subsidieregeling 'Impuls muziekonderwijs' van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Op woensdag 15 november 2017 om 15.00 uur organiseert Keunstwurk de gratis Impulsdag muziekonderwijs in de Noorderkerk in Sneek. Voor alle basisscholen in Fryslân die hun muziekonderwijs een impuls (willen) geven!! Geef je snel op!

Regeling 2 oktober 2017 weer open

De laatste ronde start op 2 oktober 2017. Je hebt tot 2 april 2018 de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Dit mag namens de school maar ook schoolbesturen kunnen voor meerdere locaties een aanvraag indienen, waarbij per locatie een plan is opgesteld. De aanvraag moet worden voorzien van een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling.

Al meer dan 80 gehonoreerde subsidies in Fryslân!  Wil je meedoen met je school? Dat kan!

Muzyk Puls van Keunstwurk

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van muziekonderwijs belangrijk en wil jouw school ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij het fonds en het vervolgtraject. Dit kan door middel van het programma van Keunstwurk: Muzyk Puls. Een driejarig traject op maat, waarbij muziekonderwijs stapsgewijs geïntegreerd wordt als onderdeel in de school. Samen met de adviseurs van Keunstwurk maken we een passend programma bij de wensen van je school.

Meedoen met jouw school?

Het indienen van een aanvraag gebeurt bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit kan door middel van het opstellen van een plan en door het invullen van een aanvraagformulier. Hierin kan Keunstwurk je school of schoolbestuur (bij meerdere locaties) ondersteunen. Na toekenning van de aanvraag biedt Keunstwurk jouw school deskundigheidsbevordering op maat aan. Indien gewenst kunnen we het gehele proces bewaken en de effecten monitoren. En natuurlijk helpen we je graag bij de eventuele keuze van partnerships met culturele partijen.

Hoe zet je als school de eerste stap?

Scholen die belangstelling hebben voor deze regeling kunnen met Keunstwurk nu al de eerste oriënterende stap zetten door middel van de Quick Scan muziekonderwijs. Door het invullen van ongeveer 20 vragen krijg je zicht in de huidige situatie van muziekonderwijs op je school.

Aanvullend ontvang je een gratis advies van één van de adviseurs van Keunstwurk, Gerda Roorda (adviseur muziek) of Thijs Oud (adviseur Impuls) over mogelijke ontwikkelpunten. Naar aanleiding van de Quick Scan en het advies kun je besluiten of je mee gaat doen aan de regeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vraag hier de Quick Scan muziekonderwijs aan
Promotiefilmpje Muzyk Puls

“Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” – Oumaima

Informatie over de regeling

Vanaf het najaar van 2015 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnen- en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.

De eerste twee rondes hebben al plaatsgevonden en vanaf 2 oktober opent de derde en laatste ronde.

Meer info over de regeling Impuls muziekonderwijs van het fonds

Door middel van samenwerking met regionale en lokale partijen wil Keunstwurk de deskundigheid van leerkrachten versterken en binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen verbinden. Zo betrekt Keunstwurk bijvoorbeeld LF2018, Het Prins Claus Conservatorium, Centra voor de Kunsten, gemeenten, provincie, muziekverenigingen en Friesland Pop bij de regeling. Gezamenlijk willen we de regeling tot een succes maken!

Contactpersonen
Thijs OudAdviseur Impuls Muziekonderwijs & KIK 2.0
Telefoon:058 234 34 61
Gerda RoordaAdviseur Muziek
Telefoon:058 234 34 13