Menu
Sluiten

Sjongfestival foar Bern

20 januari 2016

Nieuwe data voorrondes Sjongfestival foar Bern

Zangtalent op school? Lees snel verder, want er komt weer een nieuwe editie van het tweejaarlijkse Friese songfestival ‘Sjongfestival foar Bern’. Welke basisschool wint dit jaar de grote zilveren wisselbokaal?

De audities zijn op: 11 april (Glinstra State, Burgum), 12 april (’t Haske, De Jouwer) en 15 april (It Dielshûs, Wommels).

Het tweejaarlijkse Sjongfestival foar Bern is voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8. Met een schoolkoor of een speciaal voor dit festival samengesteld koor strijden zij in de voorrondes voor een plekje in de finale. Meedoen kan met een eigen geschreven Fries liedje of met een bestaand Fries liedje. Elke keer doen er zo’n 40 scholen mee aan het Sjongfestival foar Bern; een mooi voorbeeld van geïntegreerd Fries taalbeleid.

De audities zijn in april en de finale is op 20 mei 2016 in theater De Lawei in Drachten. Bij het Sjongfestival foar Bern zijn prijzen te winnen voor de beste songtekst en de beste uitvoering. Meedoen? Houd de post en de mail in de gaten. Begin januari volgt de officiële uitnodiging.

FLYER MET INFO

Het deskundigheidprogramma “Wy Sjonge” biedt coaching aan de leerkrachten.

Omdat de voorrondes voor het Sjongfestival foar Bern middenin de Cito-week valt, hebben zijn er nieuwe data gepland. De audities zijn nu op: 11 april (Glinstra State, Burgum), 12 april (’t Haske, De Jouwer) en 15 april (It Dielshûs, Wommels).