Menu
Sluiten

Prikkels in je hoofd

3 juli 2013

Een school kan, samen met ouders en anderen in de sociale omgeving van het kind, de voorwaarden scheppen voor optimale ontwikkeling van talenten van kinderen. Pleidooi voor een rijke leeromgeving en variatie.

Flexibele hersenen

Onze hersenen zijn heel flexibel en passen zich aan aan een veranderende omgeving. Het brein ontwikkelt zich voortdurend. Daarvoor hebben de hersenen prikkels nodig. Alleen verbindingen die functioneel zijn, blijven bestaan. Een heel jong kind heeft nog zeer veel verbindingen in de hersenen. Bij een puber zijn al talloze verbindingen verdwenen. Hoe meer verschillende dingen je doet en op die manier je hersen prikkelt, hoe meer verbindingen in stand blijven. Kinderen en jongeren hebben dus veel prikkels nodig om verbindingen in de hersenen te maken.

Juist de kunstvakken bieden veel prikkels waarbij de hersenen gestimuleerd worden en – niet onbelangrijk – de beide hersenhelften verbonden. Taal, ruimtelijk denken, spel en motorisch handelen vinden in verschillende delen van de hersenen plaats. Het ene deel van de hersenen stimuleert daarbij het andere deel. Met blokken bouwen stimuleert naast ruimtelijk inzicht ook de taal, en darten ondersteunt het vermogen tot rekenen door het inschatten van afstand en gewicht. Daarom kan een rijke leeromgeving de voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van cognitieve functies. Het materiaal en de manier waarop je dit aanbiedt, zijn heel belangrijk.

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar neuropsychologie en hoogleraar hersenen, gedrag en educatie. Hij houdt zich vooral bezig met de (cognitieve) ontwikkeling van het kind en het belang daarbij van de omgeving waarin het opgroeit. Hij pleit voor een rijke leeromgeving met steun, sturing en inspiratie om de potentie van kinderen optimaal te ontwikkelen