Menu
Sluiten

Kinderen die oplossingen ontwerpen voor vraagstukken in omgeving | geef je school op voor debat

19 september 2017

Mogelijk startpunt: een ontwerpworkshop tijdens Dwarskijkers op 11 oktober 2017

Het programma De Reis – een initiatief van Keunstwurk en onderdeel van LF2018 – gaat samen met scholen in Friesland op ontdekkingstocht: hoe kunnen kinderen en jongeren het verschil maken door duurzame oplossingen te ontwerpen voor vraagstukken in hun eigen leefomgeving? Dit sluit naadloos aan bij actuele beleidsdoelstellingen van het onderwijs om meer maatschappelijke verbindingen te maken en de nieuwe generatie vaardigheden mee te geven die haar weerbaar maakt voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Technologie, duurzaamheid en doe-democratie zijn daarbij belangrijke thema’s.

Op woensdag 11 oktober organiseert Keunstwurk in dat kader samen met CAL-XL, The Beach en het FryskLab een ‘Dwarskijkers’ bijeenkomst over ‘ontwerpen voor de toekomst’ met workshops, lezingen en een debat voor scholen, makers, wijkpartners en andere geïnteresseerden.

De workshop
Scholen die willen deelnemen in het Reistraject worden uitgenodigd om deel te nemen aan een ontwerpworkshop waarin deelnemers worden uitgedaagd een eigen ontwerpproject (door) te ontwikkelen. De workshop is op 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in Leeuwarden (inloop vanaf 13.30 uur). Er is ruimte voor drie scholen en hun wijkpartners die daadwerkelijk een ontwerptraject in de eigen leefomgeving willen starten of daar al mee begonnen zijn.

Doel workshops
Doel van de workshop is een extra impuls te geven aan de eerstvolgende fase van het eigen ontwerptraject, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. De resultaten worden in de avond kort gepresenteerd. Per school kan een team van rond de vijf personen deelnemen. De teams kunnen eventueel worden aangevuld met externe ervaringsdeskundigen. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd en van 19.30 tot 22.00 uur een publiek programma met lezingen, pitches, een paneldiscussie en een debat.

Voortraject
In de weken voorafgaand aan de workshop is het mogelijk om gedurende een dagdeel een verkenning uit te voeren op eigen locatie. Een team van ontwerpers komt dan langs op de school/ in de wijk om te onderzoeken hoe het project eruit zou kunnen zien (binnenschools, naschools, vrijetijd). Dat doen we dan bij voorkeur ook samen met de betreffende kinderen of jongeren.

Op 11 oktober is hun directe betrokkenheid wat minder makkelijk vorm te geven. De precieze invulling van deze verkenning is afhankelijk van de fase waarin de school en haar partners zich op dit moment bevinden. Vorm, inhoud, datum, tijd en plaats worden in overleg vastgesteld.

Deelname aan De Reis
Als dit traject wederzijds goed bevalt is er perspectief op een langdurige samenwerking in het kader van ‘De Reis’ met o.a. cofinanciering, advies en deelname aan een lerende ‘community of practice’.

Deelname aan dit voortraject en de workshop is gratis. Geef je school op!

Voor meer informatie neem je contact op met Afke Brenninkmeijer.

Contactpersoon
Afke BrenninkmeijerProductiecoördinator
Telefoon:058 234 34 14