Menu
Sluiten

Nieuwe projecten in het VSO

30 juni 2020

Goed nieuws vorige maand, want onze subsidieaanvragen voor VSO de Wingerd in Damwoude en VSO Lyndensteyn in Beetsterzwaag zijn goedgekeurd! Zij ontvangen een bijdrage van de regeling ‘Versterking Cultuureducatie’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Op de Wingerd beginnen we bij het sectorvak techniek, waar we vanuit kunst- en cultuuronderwijs aan de slag gaan met het thema ‘Samen aan het werk’. Op Lyndensteyn is het thema ‘Samen zin geven’. Hier ontwikkelen we een nieuw onderwijsconcept en maken we vakoverstijgend onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij leerlingen ook meedenken en mee-ontwikkelen in dit proces naar nieuwe vormen en inhoud.

Contactpersoon
Emiel CopiniProjectleider Karavaan
Mobiel:06-44365008