Menu
Sluiten

Meer geld voor Fries taalonderwijs

21 juni 2013

Nieuw is dat de vergoeding van het Rijk nu ook geldt voor leerlingen van de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Eerder ging de regeling in vanaf groep 3.

De verhoging is tussen het Rijk en de provincie afgesproken in de bestuursafspraak Friese taal en cultuur. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kwam op 22 april naar het Provinciehuis om deze afspraak te ondertekenen.

Officieel heet de subsidieregeling ‘Materiële Instandhouding Frysk’. Basisscholen die deze subsidie ontvangen, zijn verplicht om het geld te gebruiken voor de aanschaf van lesmateriaal voor het vak Fries. De provincie controleert de besteding steekproefsgewijs om de bureaucratische rompslomp te verminderen.