Menu
Sluiten

Lancering nieuwe website Kultuerfilter

16 juli 2013

www.kultuerfilter.nl is een website met het provinciebrede aanbod cultuureducatie. De website is opgestart in 2009 als project en werd gesubsidieerd tot 2012. Dit was een initiatief van een aantal grote culturele partijen in Friesland, provinciebreed. Per 1 januari 2013 is het project gestopt. Kultuerfilter in deze huidige vorm zal dan verdwijnen.

Keunstwurk heeft besloten om als beheerder verder te gaan met de site, en deze te herzien. De website Kultuerfilter is daarom een verbeteringstraject ingegaan om meer vraaggestuurd te kunnen functioneren. Een van de doelen was het aanbod beter in kaart te brengen. Daarbij hoort een duidelijke zoekfunctie. Op 29 augustus 2013 zal de vernieuwde website gelanceerd worden. Kultuerfilter.nl zal dan onderdeel worden van de website Keunstwurk. De vernieuwde website van Kultuerfilter zal inspelen op vier facetten:

Nieuws

Dit is een gedeelte met actualiteiten op het gebied van cultuureducatie. Heeft u nieuws? Stuur het op naar kultuerfilter@keunstwurk.nl

Thema’s

Hier staan Friesland brede thema’s waar het onderwijs op aan kan sluiten, bijvoorbeeld een thema als ´Water´ of ´Gouden Eeuw in Friesland´. Heeft u een idee voor een passend thema of wilt u uw aanbod in een bepaald thema terug zien? Stuur een mail naar kultuerfilter@keunstwurk.nl

KEK!

Kultuerfilter.nl zal bij de KEK! regeling als spilfiguur fungeren. KEK! staat voor Kultueredukaasje mei Kwaliteit. Keunstwurk heeft als penvoerder met verschillende culturele partijen en instellingen totaal veertien projecten uitgezet. Deze projecten zullen terug te vinden zijn op de website waarbij het projectproces (opzet, uitvoering, resultaten) in beeld wordt gebracht.

Aanbod

Op de website komt een gedeelte waarop al het aanbod voor de provincie Friesland terug te vinden is. Dit komt onder het tabblad Keunstmarkt www.keunstmarkt.nl. Om het aanbod in te zien hoeft men niet in te loggen. Iedereen kan het bekijken. Alle aanbieders kunnen zelf het aanbod plaatsen. Op de vernieuwde website van Kultuerfilter.nl zal Keunstmarkt een prominente plek krijgen.

Bericht aan culturele partijen in Friesland

Op 29 augustus wordt de nieuwe website www.kultuerfilter.nl gelanceerd. Op de nieuwe site is er een link naar een digitale marktplaats waarop aanbieders hun aanbod kunnen plaatsen: De Keunstmarkt. Het is de bedoeling dat u als aanbieder zelf uw aanbod op de Keunstmarkt gaat plaatsen, zodat o.a. scholen hier kunnen gaan zoeken naar een geschikte workshop/voorstelling o.i.d. voor hun leerlingen. Mocht u er niet uitkomen kunt u contact opnemen via kultuerfilter@keunstwurk.nl