Menu
Sluiten

VOCO – voortgezet onderwijs

Het VO-programma van Keunstwurk is er voor docenten, makers en educatoren in Friesland die hun kunst- en cultuuronderwijs of educatieprogramma verder willen ontwikkelen. Onder de naam Voortgezet Cultuuronderwijs (VOCO) bieden wij maatwerk aan middelbare scholen en culturele instellingen.

Cultureel bewust

We zien de kunst- en cultuurvakken als het hart van het onderwijs. Daar wordt gewerkt aan het cultureel bewustzijn van jongeren. Daar leren zij zowel individueel als collectief wie ze waren, wie ze zijn, en wie ze kunnen zijn. Ze leren er beleven, verbeelden, een positie in te nemen, en te onderzoeken hoe ze in de wereld staan. Of het nu gaat om taalplezier, historisch erfgoed, kunstbeleving, maatschappijleer, film, muziek, dans of filosoferen; al deze terreinen zowel binnen- als buitenschools zijn erop gericht jongeren een plek en positie te geven, zichzelf te uiten en te leren begrijpen. Met dit cultureel bewustzijn van de jongeren als basis zoeken we naar samenwerking en inhoudelijke verbinding tussen schoolvakken en leergebieden.

Maatwerk

VOCO is er voor docenten, makers en educatoren die kunst- en cultuuronderwijs voor jongeren ontwikkelen. Het kan gaan om een vraag vanuit de school, of die nu vanuit directie of docententeam komt, maar we zijn er ook voor degenen die vanuit musea, theaters of als makers onderwijs ontwikkelen met en voor jongeren. We werken altijd vanuit wat er leeft en speelt in school en samenleving. Onze Cultuurscan brengt de cultuur van de school in kaart als startpunt voor samenwerking.

Maatwerk

VOCO is er voor docenten, makers en educatoren die kunst- en cultuuronderwijs voor jongeren ontwikkelen. Het kan gaan om een vraag vanuit de school, of die nu vanuit directie of docententeam komt, maar we zijn er ook voor degenen die vanuit musea, theaters of als makers onderwijs ontwikkelen met en voor jongeren. We werken altijd vanuit wat er leeft en speelt in school en samenleving. Onze Cultuurscan brengt de cultuur van de school in kaart als startpunt voor samenwerking.

Tijd en ruimte

Mooie ideeën en prachtige plannen blijven vaak op de plank liggen. Een leuke projectweek is vaak eenmalig. In onze ervaring in het VO weten we hoe ‘de waan van de dag’ innovatie, experiment en duurzame onderwijsontwikkeling in de weg kan staan. We helpen hier niet alleen inhoudelijk en procesmatig bij, maar hebben ook ervaring in het aanvragen van subsidie om tijd en ontwikkelruimte echt veilig te stellen. Zo werken we op dit moment met een groeiend aantal scholen en culturele instellingen in een meerjarig traject samen vanuit de Regeling Versterking cultuureducatie in het vmbo. We hebben de aanvragen van zowel VO als VSO-scholen begeleid.

Plannen verder verkennen? Neem gerust contact op via voco@keunstwurk.nl of www.voortgezetcultuuronderwijs.nl    

Contactpersoon
Emiel CopiniProjectleider Karavaan
Mobiel:06-44365008