Menu
Sluiten

Taletún: Tomke/Rinze en syn freonen | Tomke/Rinze en zijn vrienden

Aanbieder
Afûk
Locatie
Stadspark Prinsentuin Leeuwarden
Doelgroep
Groep 1 en 2
Prijs
Gratis

In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een ‘Taletún’! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal.

Voor de jongste groepen van de basisschool staat ‘Rinze de Kikkert’ samen met zijn vrienden uit verschillende prentenboeken centraal. Kies als school voor het karakter of thema uit een prentenboek wat het beste aansluit bij de groep. In de Prinsentuin gaan de kinderen samen met Rinze allerlei activiteiten rondom het thema doen. Dit aanbod is ook voor peuterspeelzalen beschikbaar met Tomke als leidend karakter.

Maak een keuze uit de volgende prentenboeken:
| Wêr is Stip? – Eric Hill | Wêr sit Joazefine? – Alexander Steffensmeier | De Gruffalo – Julia Donaldson | Rûpke Noaitgenôch – Eric Carle | Fan lytse mol, dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat – Werner Holzwarth |

BELANGRIJK:  In verband met de veiligheid in deze waterrijke omgeving verzoeken we u om per 4 leerlingen te zorgen voor 1 begeleider.

Praktische informatie

Bezoekduur 90 minuten (incl. aankomst en vertrek)
Periode 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018
Tijd 9.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30 (u wordt ingeroosterd)
Prijs per kind Gratis
Maximaal aantal leerlingen per programma 30
In verband met de veiligheid in deze waterrijke omgeving per 4 leerlingen 1 begeleider
Voorbereiding op school 3 keer 45-60 minuten aan de hand van lessuggesties. Het prentenboek is geen onderdeel van het lespakket.
Verwerking op school Na afloop van het bezoek aan de Prinsentuin kunt u zelf op school het bezoek evalueren en verwerken. Hiervoor worden geen verdere suggesties gedaan.
Kerndoel(en) 17, 18, 19, 20, 22
Lesmateriaal Beschikbaar vanaf november 2017. Prentenboek is geen onderdeel van het lespakket.
Inschrijven
Galerij

Gegevens aanbieder

Afûk
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert
058 234 30 70
Contactpersoon: Sjoukje Jager

Wolkom yn de Taletún/ Welkom in de talentuin

Boarters- en ûntdekkersplak foar bern/ Speel- en ontdekplek voor kinderen

Yn 2018 feroaret de Prinsetún yn Ljouwert yn in Taletún! Krekt as blommen yn in echte tún groeit en bloeit dêr dan taal. Fan letter oant wurdsje, fan wurdsje oant sin, fan sin oant ferhaal oant boek oant …  oant … ach, eins is alles taal! Yn de taletún giest op syk nei taal, boartest mei taal, belibbest taal en makkest taal.

De jongsten geane yn de Taletún op syk nei de freonen fan Tomke (pjutten) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Foar de bern fan groep 3, 4 en 5 giet der yn de tún in wrâld fan talen iepen:  se geane op syk nei – en ûntdekke bekende mar ek ûnbekende talen en geheime boadskippen. Foar de groepen 6, 7 en 8 wachtet in spannend (taal)aventoer. Wat bart der mei dy as’t yn in lân komst wêrs’t de taal net kinst? Wat docht taal mei dy? Wat bart der asto dyn eigen taal net prate meist? En kinne wy mei syn allen in nije taal meitsje?

In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een ‘Taletún’! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal. Van letter tot woord(je), van woordje tot zin, van zin tot verhaal tot boek tot … tot … ach, eigenlijk is alles taal! In de ‘Taletún’ ga je op zoek naar taal, speel je met taal, beleef je taal en maak je taal.

De jongsten gaan in de Talentuino op zoek naar de vriendjes van Tomke (peuters) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 opent zich in de tuin een wereld van talen. Zij gaan op zoek naar – en ontdekken bekende maar ook onbekende talen en geheime boodschappen. Voor de groepen 6, 7 en 8 wacht een spannend (taal)avontuur. Wat gebeurt er met je als je in een land komt waar je de taal niet kent? Wat doet taal met je? Wat gebeurt er als het verboden is je eigen taal te spreken? En kunnen we met z’n allen een nieuwe taal maken?