Menu
Sluiten

Taletún: De dûbelsprekker

Aanbieder
Afûk
Locatie
Stadspark Prinsentuin Leeuwarden
Doelgroep
Groep 6, 7 en 8
Prijs
Gratis

In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een ‘Taletún’! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal.

De bovenbouwers belanden met de hoofdpersoon uit het verhaal ‘De dûbelsprekker’ in een land waar geldt: ‘één land, één taal.’ En wie zich er niet aan houdt, loopt gevaar! Wat doet taal met jou? Wat gebeurt er als je je eigen taal niet kunt of mag spreken? Hoe maak je duidelijk wat je bedoelt? Welke talen ken je eigenlijk? En zou je zelf een nieuwe taal kunnen maken?

Praktische informatie

Bezoekduur 90 minuten
Boekingsperiode(s) 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018
Boekingsdag(en) ma - vr
Prijs per kind Gratis
Maximaal aantal leerlingen per programma 30
Voorbereiding op school 3 lessen van 45 minuten ‘De lessen zijn opgenomen in de digitale Friese methode ‘Spoar 8’, Scholen die ‘Spoar 8’ niet gebruiken, krijgen na aanmelding een inlogcode waarmee ze toegang krijgen tot de lessen.’
Inschrijven
Galerij

Gegevens aanbieder

Afûk
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert
058 234 30 70
Contactpersoon: Sjoukje Jager

Wolkom yn de Taletún/ Welkom in de talentuin

Boarters- en ûntdekkersplak foar bern/ Speel- en ontdekplek voor kinderen

Yn 2018 feroaret de Prinsetún yn Ljouwert yn in Taletún! Krekt as blommen yn in echte tún groeit en bloeit dêr dan taal. Fan letter oant wurdsje, fan wurdsje oant sin, fan sin oant ferhaal oant boek oant …  oant … ach, eins is alles taal! Yn de taletún giest op syk nei taal, boartest mei taal, belibbest taal en makkest taal.

De jongsten geane yn de Taletún op syk nei de freonen fan Tomke (pjutten) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Foar de bern fan groep 3, 4 en 5 giet der yn de tún in wrâld fan talen iepen:  se geane op syk nei – en ûntdekke bekende mar ek ûnbekende talen en geheime boadskippen. Foar de groepen 6, 7 en 8 wachtet in spannend (taal)aventoer. Wat bart der mei dy as’t yn in lân komst wêrs’t de taal net kinst? Wat docht taal mei dy? Wat bart der asto dyn eigen taal net prate meist? En kinne wy mei syn allen in nije taal meitsje?

In 2018 verandert de Prinsentuin in Leeuwarden in een ‘Taletún’! Net als bloemen in een echte tuin groeit en bloeit er dan taal. Van letter tot woord(je), van woordje tot zin, van zin tot verhaal tot boek tot … tot … ach, eigenlijk is alles taal! In de ‘Taletún’ ga je op zoek naar taal, speel je met taal, beleef je taal en maak je taal.

De jongsten gaan in de Talentuino pzoek naar de vriendjes van Tomke (peuters) of Rinze de Kikkert (groep 1 en 2). Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 opent zich in de tuin een wereld van talen. Zij gaan op zoek naar – en ontdekken bekende maar ook onbekende talen en geheime boodschappen. Voor de groepen 6, 7 en 8 wacht een spannend (taal)avontuur. Wat gebeurt er met je als je in een land komt waar je de taal niet kent? Wat doet taal met je? Wat gebeurt er als het verboden is je eigen taal te spreken? En kunnen we met z’n allen een nieuwe taal maken?