Menu
Sluiten

Karavaan – voortgezet onderwijs

Het onderwijssysteem in Nederland kent nogal wat indelingen en hokjes. In het voortgezet onderwijs overheerst nog steeds het denken in lesroosters en vakken. Op een vergelijkbare manier hebben we te maken met de gescheiden werelden van primair en voortgezet onderwijs, van leerkrachten en docenten. De leerkracht op de basisschool vertegenwoordigt het vakoverstijgend denken en kan daarmee wellicht advies geven in de richting van een meer geïntegreerd voortgezet onderwijs.

Karavaan is een project gericht op het ontwikkelen van betekenisvol vakoverstijgend onderwijs. Daartoe vormen we ontwikkelteams waarin docenten van verschillende vakken, coördinatoren, directie, leerlingen en aanbieders gezamenlijk aan de slag gaan. Vanuit het idee dat ze elkaars expertise nodig hebben en elkaar kunnen versterken. Karavaan biedt met coaching en werkvormen houvast, sturing en inspiratie. Co-creatie is ons middel. Het LF2018-aanbod vormt een prachtige kans om dit jaar iets in gang te zetten dat verder gaat dan een ‘leuk event’. We gaan voor een duurzame kwaliteitsimpuls!

Cultureel bewustzijn
Het cultureel bewustzijn van de leerling vormt de rode draad. Gezamenlijk kunnen de kunst- en cultuurvakken, eventueel aangevuld met andere vakken, bijdragen aan de wijze waarop jongeren zich verhouden tot zichzelf en hun omgeving. Aan de wijze waarop ze er vorm en betekenis aan geven. Dat kan persoonlijk, lokaal, regionaal of provinciaal, maar het kan ook een (inter)nationaal perspectief zijn. Dit vereist zeker ook kennis van de (cultuur en ontwikkeling van de) leerling. Ook wat dit betreft kan het voortgezet onderwijs leren van het primair onderwijs, de leerkracht kent de leerlingen immers als geen ander. Iets wat in het voortgezet onderwijs een stuk lastiger is, wanneer je zes klassen op een dag voorbij ziet komen.

Een Karavaan die past
Onderwijs is maatwerk. In de coaching van en samenwerking tussen docenten en cultuuraanbieders wordt onderwijs ontwikkeld dat past en aansluit bij de leerling. Maar minstens zo belangrijk is dat dit onderwijs ook past bij de school, de docent en het docententeam. Deze samenwerkingsverbanden zijn vak- en disciplineoverstijgend.

Een Karavaan die blijft
Het maatwerk heeft betrekking op de schoolvisie en cultuur van de school, maar ook op de mate van betrokkenheid. Er zijn verschillende ‘scenario’s’ mogelijk. Van een eenmalig project met een verdiepingsprogramma van een dag tot een meerjarig traject waarbij vakoverstijgend kunst- en cultuuronderwijs stapsgewijs kan worden ontwikkeld.

Meedoen?
Wil je met ons verkennen wat voor traject bij jou, je leerlingen, je school of bij je culturele instelling past? Stuur een mail naar karavaan@keunstwurk.nl. Emiel Copini en Loura Marchal zullen een afspraak met je maken voor een programma op maat.


Leeuwarden-Fryslân 2018. Iedereen doet mee!
De Karavaan is een initiatief van Keunstwurk in samenwerking met LF2018 projecten en biedt een educatieve culturele reis vol inspiratie, ontdekking en ontmoeting.

Contactpersoon
Emiel CopiniProjectleider Karavaan
Mobiel:06-44365008