Menu
Sluiten

KEK2 & Meimakkers

Waar begint het vuur?

De landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit (in Fryslân: Kultueredukaasje mei kwaliteit = KEK) is bedoeld om cultuuronderwijs een vaste plek binnen de school en het curriculum te geven. Uitgangspunt is eigenaarschap van het schoolteam. Elke school, elke plek, elk team en elke leerlingpopulatie is anders. Dat vraagt om een open benadering.

De eerste periode KEK! (2013-2016) was gericht op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Het versterken van culturele activiteiten in de klas stond centraal. In de nieuwe periode (2017-2020) krijgen scholen alle kans om hun eigenaarschap van cultuuronderwijs naar eigen inzicht te ontwikkelen. Maar hoe verkrijg je dat nou, meer eigenaarschap? Dát onderzoek gaat KEK2 aan.

KEK2 = maatwerk
KEK2 is geen vastgelegde, van tevoren uitgestippelde methode. Geen handleiding die jou vertelt ‘hoe het moet’. Centraal staan de uniciteit van elke school, regio en leerkracht. Daarom is flexibiliteit het uitgangspunt. Iedereen kan instromen vanuit eigen vragen, wensen en visie.

Kunst, cultuur en taal zijn kernbegrippen binnen KEK2, omdat:

  • je met taal expressie geeft aan wie jij bent
  • cultuur je verbindt met je omgeving
  • kunst je anders laat kijken naar de wereld en je daarmee aan het denken zet

Op onderzoek met de meimakkers

KEK2 werkt met onafhankelijke verbinders, die we meimakkers noemen. De input van het schoolteam vormt de basis van hun activiteiten. Daarbij gaan ze op zoek naar verbinding: met jou als leerkracht, met de school en met de culturele aanbieders in de omgeving. Meimakkers inspireren, begeleiden, co-creëren, vragen, luisteren en dagen je uit. Zo ontstaan verschillende onderzoeken en trajecten. Bijvoorbeeld: werken vanuit een kunstdiscipline, vakoverstijgend werken of onderzoek doen naar creativiteit en de leerling.

Vonk mee! Wil je meer weten over het KEK2-programma of wil je weten wat een meimakker voor jouw school kan betekenen? Stuur dan een mail naar kek2@keunstwurk.nl.


Logo KEK2

Contactpersoon
Sarah DolstraProjectondersteuner Educatie
Telefoon:058 - 234 34 89