Menu
Sluiten

Bezoek aan de Dag van de Cultuureducatie 2018

Een kort-komisch verslag door Froukje Geerts (meimakker KEK2) en Anne Graswinckel (projectleider KEK2)

Al meteen bij binnenkomst was het een klein Friesland-treffen: Culturele Hoofdstad 2018 op bezoek in Musis Arnhem, afgelopen 13 maart! Het barstte van de cultuureducatie-fanaten uit onze provincie: van Akte2, Tryater, De Lawei en Atelier Majeurs, tot Kunstkade, Keunstwurk en KEK2/Lân fan taal.

Thema van de dag was vakintegratie: verdiepen en verrijken. We gingen als een stel jonge onderzoekers door het programma. Met vragen in het achterhoofd als: wat is op het moment het meest interessant op het gebied van cultuureducatie in Nederland? En wat past er dan het beste bij Friesland?

De Vlaming Jef Staes opende de dag met een (helaas bijna onverstaanbaar) vlammend verhaal over passie en talent. Heel in het kort kwam het erop neer dat we onze eigen passie en ons eigen talent moeten inzetten en ons niet moeten laten beperken door mensen die beheren en behouden. Geen schapengedrag! Door de overgang naar het digitale tijdperk moeten we kennis bovendien ook anders overdragen dan voorheen. Inspirerend! Vooral omdat de man een aanstekelijk rare lach had, een soort Tommy Cooper. Zoek ‘m maar eens op op YouTube.

Staes’ verhaal heeft natuurlijk te maken met de stap die we aan het zetten zijn in het onderwijs. Onderzoekend leren. Inzet van 21e – eeuwse vaardigheden. Het is in ieder geval de stap die we met KEK2 willen maken, samen met jullie: onderzoeken hoe je door kunst en cultuur weer meer eigenaarschap over het onderwijs krijgt. Hoe je met meer inzet van je eigen talenten en passies verbinding maakt met de leerbehoeften van het kind.

Na deze opening volgden veel workshops die allemaal in een half uurtje weliswaar iets aanraakten, maar niet echt inspireerden. Te vluchtig of te weinig toegepast.  Tijdens de lunch sloegen we natuurlijk geweldig aan het netwerken met alle cultuurcollega’s uit het land.

‘s Middags volgde deelname (met veel andere Friezen – misschien toch wat druk door LF2018?!) aan een geweldige workshop over rust en ruimte. Gegeven door een man die elke dag zeegezichten fotografeert, omdat dat is wat hij wil doen.

In de auto op weg naar huis concludeerden we dat die workshop, met de keynote, de bevindingen van de dag het beste samenvatte: vanuit rust, ruimte en inspiratie werken legt de meeste verbindingen – tussen vakken, in hersenen, tussen mensen. En de heilige graal bestaat niet.

Dus daar gaan we, met jullie, binnen KEK2 naar op zoek: naar het brengen van rust, ruimte en inspiratie in de cultuureducatie. Dan volgt de vakintegratie vanzelf.

Froukje Geerts/Anne Graswinckel

Logo KEK2

Lees hier verder over KEK2

Reageren