Menu
Sluiten

Ankeren

Bekijk publicaties en onderzoeksdocumenten die van pas kunnen komen bij de ankering van cultuureducatie in het onderwijs.

Geef vorm aan het cultuuronderwijs van morgen!

Onder de naam ‘curriculum.nu’ houden ruim 125 leraren, 18 schoolleiders en zo’n 80 scholen zich dit jaar bezig met de vraag wat leerlingen in het PO en VO moeten kennen en kunnen. Ze hebben zich georganiseerd in ontwikkelteams voor negen leergebieden, waaronder Kunst & Cultuur. De onderzoeksresultaten van de teams vormen de basis voor een actualisering van de kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. De ontwikkelteams delen hun (tussen)resultaten graag met iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Feedback is van harte welkom. Initiatiefnemers achter curriculum.nu zijn De Onderwijscooperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de SLO.

Bekijk hier de (tussen)resultaten en praat mee over het onderwijs van de toekomst!
Wat is cultuuronderwijs?

Is er verschil tussen cultuuronderwijs, cultuureducatie en kunsteducatie?

Wat is cultuur onderwijs?.pdf
Leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende leerlijnen.

Leerlijnen kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed Leerlijn Drama.pdf Leerlijn Muziek.pdf Leerlijn Beeldend.pdf Leerlijn Dans.pdf Leerlijn Erfgoed.pdf
Cultuur in de Spiegel

Dit onderzoeksproject (2009-2014) is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met SLO. De volgende vragen komen onder meer aan bod: Hoe krijg je in de school structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs? Hoe verhoudt cultuuronderwijs zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat cultuuronderwijs past bij de leerling?

Cultuur in de spiegel naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie.pdf
Onderwijsavond met inspecteur Arnold Jonk

Arnold Jonk kijkt terug op een jaar discussiëren en werken aan kansgelijkheid met betrokkenen en spelers in het veld. Wat leveren die gesprekken eigenlijk op?

Videoregistratie van Onderwijsavond
Talentroutes in Fryslân

Keunstwurk heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor jong talent in de kunsten in de provincie.

Rapport talentroutes in Fryslân 16-6-2015.pdf
Leerplankader SLO Kunstzinnige oriëntatie

Dit leerplankader biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek en cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien.

Kunstzinnige oriëntatie 21e eeuwse vaardigheden.pdf Creatief proces.pdf
Dossier ICC

Dit document is speciaal geschreven voor cultuurcoördinatoren uit het basisonderwijs en bestaat uit verschillende onderdelen.

Dossier ICC.pdf Deel 1: Van passie naar beleid.pdf Deel 2: Cultuur en educatie, kunst, erfgoed en media..pdf Deel 3: Van plan naar praktijk..pdf
Culturele kaart

De culturele kaart is een stappenplan voor het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school.

Culturele kaart.
Organisatie cultuureducatie

Om cultuureducatie zo goed mogelijk te organiseren, bieden we verschillende documenten aan die hierbij van pas kunnen komen. Naast het beleidsplan en activiteitenplan kun je hiermee ook de taakverdeling en financiën in kaart brengen.

Format schoolbeleidsplan cultuuronderwijs.pdf Taakverdeling.pdf Financiën.pdf Jaarlijks activiteitenplan.pdf
Cultuurprofielscholen Primair Onderwijs

Sinds 2016 is het ook voor het primair onderwijs mogelijk om officieel landelijk erkend te worden als cultuurprofielschool.

Vereniging Cultuurprofielscholen.pdf
Aanvraagformulieren

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het muziekonderwijs op school, kun je hieronder de behoeftepeiling cultuureducatie of de Quickscan muziekonderwijs aanvragen.

Aanvraagformulier behoeftepeiling cultuureducatie Aanvraagformulier Quickscan muziekonderwijs