Menu
Sluiten

Symposium Méér met mijn muziek

Samen met NHL Stenden Hogeschool organiseren we ieder jaar een muzieksymposium. De locatie rouleert: in Friesland, Groningen of Drenthe.

We onthalen jullie muzikaal en wisselen ervaringen uit over hoe we in ons muziekonderwijs nog meer kunnen aansluiten bij hoe muziek een rol speelt in het leven van (jonge) kinderen.

informatie

datum en tijd Voorjaar 2021.
locatie Volgt.
financiële bijdrage Aangeboden door provincie Fryslân en Ministerie OCW.

-aanmeldmogelijkheid volgt-