Menu
Sluiten

Meer met muziek

We hebben een groot aanbod muziekcursussen! We hebben ze gebundeld onder de naam Meer muziek in de klas. Onderaan deze pagina vind je de cursussen en kun je doorklikken naar meer informatie over de betreffende cursus.

Wist je dat spelen met muziek nauw verwant is aan het spelen met taal, omdat je bij beide grotendeels dezelfde hersengebieden gebruikt? Hoe jonger je begint en hoe vaker je met muziek speelt, hoe beter. Meer muziek in elke klas, op elke school, elke week en bereikbaar voor alle kinderen in Friesland, dat is waar we met heel veel samenwerkende partners voor gaan.

Voorop staat dat we muziek maken vanuit jouw eigen talenten en vaardigheden. Het werken aan vertrouwen is essentieel en krijgt altijd aandacht. In samenwerking met de Friese kunstinstellingen, en vanuit ervaringen met de regeling Impuls Muziekonderwijs, hebben we een gevarieerd palet aan deskundigheidsbevordering voor het hele team samengesteld: inspiratiesessies, workshops, co-teaching en verkorte opleidingen waarmee leerkrachten vanuit speelplezier en eigen talent werken. Door de samenwerking is het aanbod beschikbaar voor alle scholen in Friesland.

Op het menu staat: zingen, muziek maken met allerlei muziekinstrumenten, methodes, lesmaterialen en werkvormen. Ook het combineren van muziek met andere vakken komt aan bod. Iedereen stapt in op zijn of haar niveau en samen zetten we stappen die passen bij het onderwijs van je school en ieders persoonlijke motivatie, voorkeuren en talenten.

De trainingen worden gegeven door vakdocenten, specialisten en meimakkers vanuit de Friese kunstinstellingen. Voor een aantal trainingen benaderen we specialisten van buiten Friesland.

We hebben de volgende muzikale cursussen:

3.2.1: Muziekmethodeproeverij
3.2.2: Meer zingen in de klas
3.2.3: Spelen met boomwhackers
3.2.4: Muziek maken met schoolinstrumenten, eigen materiaal en bodypercussie
3.2.5 Een klas of groep muzikaal leiden
3.2.6 Een schoolorkest of instrumentale muziekgroep leiden en dirigeren (geannuleerd)
3.2.7 Een schoolkoor leiden en dirigeren (geannuleerd)
3.2.8 Opleiding 1-2-3 zing voor kartrekkers (geannuleerd)