Menu
Sluiten

Cursus 1.4: Van PO naar VO

Sla een brug

Werk je op de grens van PO-VO en ben je op zoek naar verbinding? Of heb je interesse in professionalisering van kunst- en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs? Wij hebben ook een team VO en bieden maatwerk als het gaat om:

• Visieontwikkeling  – we maken samen een visie op kunst en cultuur die door de hele school gedragen wordt.

• Vakoverstijgend werken  – we maken samen een inhoudelijke verbinding tussen verschillende vakken.

• Co-creatie  – we komen samen in contact met (culturele) organisaties buiten de school.

• Vmbo/praktijkonderwijs  – we helpen bij de aanvraag en de uitvoering vanuit de regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cursusinformatie

voor wie? (Deel) van het (school)team
datum en tijd In overleg.
locatie Op school.
financiële bijdrage Gratis verkennend gesprek, vervolgtraject in overleg. Mede aangeboden door provincie Fryslân en Ministerie OCW.
meer info en aanmelden mail naar kek2@keunstwurk.nl