Menu
Sluiten

Cultuureducatiefestival

Wist je dat spelen met muziek nauw verwant is aan het spelen met taal, omdat je bij beide grotendeels dezelfde hersengebieden gebruikt? Hoe jonger je begint en hoe vaker je met muziek speelt, hoe beter. Meer muziek in elke klas, op elke school, elke week en bereikbaar voor alle kinderen in Friesland, dat is waar we met heel veel samenwerkende partners voor gaan.

Voorop staat dat we muziek maken vanuit jouw eigen talenten en vaardigheden. Het werken aan vertrouwen is essentieel en krijgt altijd aandacht. Door de regeling Muzykimpuls en in samenwerking met de lokale kunstinstellingen hebben we een gevarieerd aanbod aan deskundigheidsbevordering voor het hele team: inspiratiesessies, workshops, co-teaching en verkorte opleidingen waarmee leerkrachten vanuit speelplezier en eigen talent werken. Dit aanbod stellen we beschikbaar voor alle scholen in Friesland.

Samen sterken de trainingen een doorgaande leerlijn muziek: zingen, muziek maken met allerlei muziekinstrumenten, een diversiteit aan methodes, lesmaterialen en werkvormen. Ook het combineren van muziek met andere vakken komt aan bod. Iedereen stapt in op zijn of haar niveau en samen zetten we stappen die passen bij het onderwijs van je school en ieders persoonlijke motivatie, voorkeuren en talenten.

De Muzykimpulsregeling heeft bewezen dat je in een aantal jaren een leerlijn kunt implementeren en borgen door het maken van een plan en het zetten van kleine stappen in een meerjarige periode. Door te beginnen vanuit de vragen en wensen van de school bouwen we samen een passend aanbod.

Muziekmethodeproeverij (inspiratiesessie voor startende teams)

De bekendste en meest gebruikte methodes worden toegelicht en vergeleken qua opbouw, werkwijze, leerlijnen, we proeven van een aantal lessen, liedjes en energizers en we stemmen het liefst meteen vervolgacties af.

Meer zingen in de klas

Tijdens deze trainingen leer je hoe je met jouw groep aan de slag kunt gaan en krijg je veel tips over het instuderen van liedjes, werken aan meerstemmigheid en dit vanuit diverse muziekstijlen, met warming-up oefeningen, gebruik van digitale methodes, YouTube en veel praktische tips over het trainen van de stem.

Spelen met Boomwhackers

Je krijgt allerlei tips en oefeningen om de Boomwhackers te gebruiken in de klas, als muziekinstrument en als middel voor allerlei vormen van spelend en onderzoekend leren. Van spelvormen en creatieve toepassingen voor de onderbouw, melodietjes en akkoorden maken voor de middenbouw tot samenspeloefeningen voor de bovenbouw of zelfs een heel orkest of samenspelen met de muziekvereniging in de buurt.

Spelen met schoolinstrumenten en bodypercussie

We zien op veel scholen mooie muziekinstrumenten ongebruikt in de kast staan. Ook zijn er de afgelopen jaren, naast de Boomwhackers, allerlei nieuwe schoolinstrumenten op de markt gekomen. En wat kun je zoal met materialen in de klas of gewoon met je lijf? Hoe rap je bijvoorbeeld op een beat door je mond (beatbox) en hoe maak je die zelf?

Meer zingen in de klas, Spelen met Boomwhackers en Spelen met schoolinstrumenten en bodypercussie bieden we aan op drie niveaus: 1. start, 2. verdieping en 3. borging.

Een klas of groep muzikaal leiden

Hoe leid of ‘dirigeer’ je een groep/klas? Welke vaardigheden van een ‘maestro’ zijn handig voor in de klas of voor een muziekgroep, koor of orkest? Je leert praktische manieren en gebaren, verbale en non-verbale communicatie, waarmee je “staat” voor een muziekgroep of hele klas. Bij de verdiepende cursussen leer je ook diverse dirigeertechnieken. Ook gaan we in op organisatie, repertoire en lesmateriaal.

Keuzemogelijkheden: 1. basis voor in de klas (verplicht voor 2 en 3), 2. schoolorkest/muziekgroepenen 3. schoolkoor.

Opleiding tot kartrekker 1-2-3-zing

In samenwerking met 1-2-3-zing bieden we deze tweedaagse training voor leerkrachten die als kartrekkers in het muziekonderwijs werken of willen gaan werken met 1-2-3 zing. Je leert alle facetten van de methode inclusief de doorlopende leerlijn en kunt dit overdragen aan je collega’s en je eigen klas. Je ontdekt je eigen muzikaliteit en talenten. Je krijgt met energieke werkvormen en opdrachten praktische tools om meer te doen met een lied of les. De opgedane vaardigheden en inspiratie verwerk je in een beknopt stappenplan.

Cursusinformatie

voor wie? Leerkrachten (individueel) of het schoolteam.
datum en tijd De meeste teamtrainingen duren tussen één tot twee uur (voorkeur 1,5 uur).
locatie in de eigen school of locatie
financiële bijdrage Afhankelijk van keuzes maar zo toegankelijk mogelijk dankzij de steun van provincie Fryslân en het ministerie van OCW.

-aanmeldmogelijkheid volgt-