Sluit je aan Mijn keunstwurk

Wedstrijd ‘Het beste erfgoededucatieproject van Fryslân’

29 juni 2015

Keunstwurk organiseert in samenwerking met Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Museumfederatie Fryslân de wedstrijd voor het beste erfgoededucatieproject van Fryslân.

Ben jij een enthousiaste leerkracht of ben je betrokken bij een erfgoedinstelling, historische vereniging, archief, molen of ander erfgoed? Ken je een geslaagd educatieproject voor het basisonderwijs of ken je leerlingen die enthousiast met erfgoed aan de slag zijn gegaan? Vanaf nu kan een aanbieder samen met een basisschool een project indienen.

De vijf beoordelingsgebieden waar de jury naar kijkt zijn:

• Is er sprake van aantoonbare samenwerking tussen de aanbieder en een school uit het primair onderwijs?
Aanbieder en school dienen samen het project in.
• Het project moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs:
hoe goed past het bij de kerndoelen en de nieuwe leerlijn cultureel erfgoed?
• Wat is de waarde van het erfgoed voor leerlingen van nu en de toekomst?
• Kijken leerlingen en leraren met enthousiasme terug op het project?
• Is het project gemakkelijk te herhalen en nog minimaal één jaar uitvoerbaar?

De jury is samengesteld uit onderwijsdeskundigen en nomineert vijf projecten uit de inzendingen. Deze vijf projecten maken kans om uitgeroepen te worden tot: ‘Het beste erfgoededucatieproject van Fryslân’.

Alle inzendingen krijgen een plek op de website van Keunstwurk. De vijf nominaties worden uitgelicht en verzonden naar alle basisscholen in Fryslân. Het winnende project krijgt een oorkonde, een Fries verrassingspakket en ruime aandacht in de Friese pers.

Stuur alle projectinformatie in beeld, geluid en/of tekst naar: m.bouwman@keunstwurk.nl.

Laatste inzendingsmogelijkheid                  Juryoverleg
Vrijdag 11 september 2015                              Woensdagmiddag 16 september 2015

Prijsuitreiking
Woensdagmiddag 23 september 2015 bij Keunstwurk in de theaterzaal.

Voor meer informatie:
Merijn van Veen van Museumfederatie Fryslân                 Tel: 058 2139185
E-mail: mvanveen@museumfederatiefryslan.nl

Dick Bloemhof van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân  Tel: 058 2666617
E-mail: dbloemhof@monumentenzorgfryslan.nl

Marianna Bouwman van Keunstwurk                                 Tel: 058 2343465
E-mail: m.bouwman@keunstwurk.nl