Muzyk Puls

15 juni 2015

Vanaf oktober 2015 gaat de Impulsregeling Muziekonderwijs voor het basisonderwijs van start. Ook voor Friesland wordt budget geoormerkt. Dat betekent een mooie kans voor de Friese basisscholen om meerjarig aan de slag te gaan met muziek.

De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wordt in oktober 2015 door het Fonds voor Cultuurparticipatie gepubliceerd. Vanaf dan kunnen schoolbesturen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het fonds. Schoolbesturen kunnen voor meerdere locaties een aanvraag indienen, waarbij per locatie een plan is gemaakt. De aanvraag moet worden voorzien van een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling.  

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van muziekonderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij het fonds en het vervolgtraject. Leerkrachten  die voor de klas staan kunnen via Keunstwurk het programma Muzyk Puls volgen: een driejarig traject op maat, waarbij muziekonderwijs stapsgewijs geïntegreerd wordt als onderdeel in de school.

Door middel van samenwerking met regionale en lokale partijen wil Keunstwurk de deskundigheid van leerkrachten versterken en binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen verbinden. Zo betrekt Keunsturk bijvoorbeeld Lwd2018, Het Prins Claus Conservatorium, Centra voor de Kunsten, gemeenten, provincie, muziekverenigingen en Friesland Pop bij de regeling. Gezamenlijk willen we de regeling tot een succes maken!

Als school alvast beginnen met de eerste oriënterende stappen?

Scholen die belangstelling hebben om gebruik te maken van deze regeling kunnen met Keunstwurk nu al de eerste oriënterende stap zetten: Vraag nu al de Quick Scan voor muziekonderwijs aan. Door het invullen van ongeveer 20 vragen krijg je zicht op de huidige situatie van uw muziekonderwijs. Aanvullend ontvangt u een gratis advies van Johannes Terpstra (adviseur muziek) of Lummie Fokkema (adviseur educatie) voor mogelijke ontwikkelpunten. Naar aanleiding van de Quick Scan en het advies kun je besluiten of je mee gaat doen aan de Impulsregeling Muziek.

Meedoen met jouw school?

Voor het indienen van een aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie voor de Impulsregeling Muziekonderwijs wil Keunstwurk je graag van dienst zijn met het opstellen van een plan en het invullen van het aanvraag formulier.  Na toekenning van de aanvraag biedt Keunstwurk jouw school graag deskundigheidsbevordering op maat aan. Indien gewenst kunnen we het gehele proces bewaken en de effecten monitoren. En natuurlijk helpen we graag bij de eventuele keuze van partnerships met culturele partijen voor uw school.

Informatie over de regeling

Vanaf het najaar van 2015 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. In het schooljaar 2015-2016 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start.