Cultuureducatie en financiën

22 mei 2014

Nieuwe publicatie van EDU-ART over de geldstromen die er voor cultuureducatie aan te spreken zijn. Er wordt ingegaan op: Lumpsum, CEPO, schoolbegeleiding, achterstandenbeleid, gemeentelijk budget voor cultuureducatie, brede school en cultuur, overige faciliteiten. Als bijlage is een rekenmodel opgenomen waarmee bepaald kan worden uit welk budget culturele activiteiten gefinancierd kunnen worden. Geschreven voor cultuurcoördinatoren in het primair en voortgezet speciaal onderwijs.

Aanmelden KEK! Deskundigheid

Cultuureducatie en financiën : primair en voortgezet speciaal onderwijs / R. Elmans, R. de Vries, T. Lefers. – Arnhem : Edu-Art Gelderland, 2014. – herziene versie. – 11 pag.
In de bijlage vind je deze publicatie: