cultuureducatie voor basis en voortgezet onderwijs in Fryslân

 • Twitter
 • Facebook
 • Keunstwurk
 • Graphic

  “Wat een prachtig initiatief! Vakoverstijgend en van grote sociale waarde voor mijn leerlingen”

  Elly Attema, Sint Gregoriusskoalle Blauhús

 • Graphic

  “Dit project zou een verplicht onderdeel van het leerprogramma moeten zijn. Er spreekt passie uit en dan is niets te moeilijk!”

  Reinie Bouma, Basisschool It Ambyld

 • Graphic

  “Heel bruikbaar. Sluit goed aan bij zowel kunstzinnige oriëntatie als Nederlands.”

  Koos Postma, Basisschool De Korenaar

 • Graphic

  “Interessant voor bovenbouw basisonderwijs en begin voortgezet onderwijs”

  Frits Adema, Basschool De Bolder

 • PO
 • VO

Leren

 • Historisch Centrum Leeuwarden: leskist met archeologische vondsten, een passen jeugdboek en een bezoek van een archeoloog in de klas
 • Rozemarijn Tromp en Jaap van Meeuwen bedenken samen met de klas hoe een Fries terpdorp er vroeger uit zag. Het dorp wordt in het klein gebouwd en gefilmd. Voor een afspraak kunt u meer informatie vinden op de site
 • De schatten van.' gaat over lokale geschiedenis en het werk van een archeoloog. Gea Koopman geeft deze les waarbij de leerlingen zelf schatten gaan zoeken en graven. Ze maken een compositie met hun vondsten en maken daarvan een fotografische afdruk
 • Onder leiding van Stefan de Keijser schilderen kinderen samen een panorama van 1,5 x 10 meter vol middeleeuwse terpen, stinzen en boerderijen die samen een landschap vol verhalen vormen
 • Karen Versloot is pottenbakster en maakt samen met kinderen replica's van kogelpotten en ander historisch vaatwerk. Maar net zo gemakkelijk bouwt ze samen met de kinderen een oude stad van klei
 • Samen met beeldend kunstenares Anki van de Kamp werken met bodemvondsten
 • Archeoloog bij u in de klas?
  mevr. Ebel Koppen, Sneek , 0515-431313 / 06-10797623, ebelkoppen@planet.nl
  mevr. Gelkje Schotanus, Bears, 058-2519770 / 06-54201912, geunen@uto.nl of fa.eunen@hccnet.nl
  mevr. Janneke Hielkema, Groningen, 050-3145828 / 06-33937031, j.hielkema@raap.nl
  mevr. Nadine Lemmers - hunebedcentrum Borger - 0599-236374, nlemmers@hunebedcentrum.nl

Zien

 • Filmpje over Hegebeintum en de terpen in Friesland. Het derde venster uit de Friese Canon.
 • Filmpjes (bovenbouw)
  • Opgraven - o.a. een kraanmachinist, een houtspecialist  en een onderwater-archeoloog  vertellen over hun het werk.
  • Archeoloog Johan Nicolay vertelt hoe we in een ver verleden leefden in Friesland.
  • Achlum - de opgraving van de terp van Achlum.
  • Harlingen - 2008 werd de St. Michaël basisschool in Harlingen afgebroken. Voordat er een nieuwe school gebouwd werd, doken archeologen en vrijwilligers de grond in.
  • Wergea - archeologen zoeken bij de terp van Wergea naar sporen uit de late en Romeinse IJzertijd.
  • Wijnaldum - een bijzondere vondst: een piepklein stukje van de beroemde mantelspeld.

Doen