Menu
Sluiten

Over ons

Kultuerfilter is een platform voor cultuureducatie in Fryslân, gericht op het basis én het voortgezet onderwijs. Het platform bestaat uit deze website en de Facebook pagina @kultuerfilter. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Er is zó veel te ontdekken en te doen op het gebied van cultuureducatie. Maar waar haal je je inspiratie, informatie en soms ook motivatie vandaan? Hoe zie je tussen de bomen het bos nog? Waar kun je je eigen expertise versterken en waar vind je medestanders in je zoektocht? Kultuerfilter is graag jouw wegwijzer in het bos.

Voor wie?
Kultuerfilter is er voor iedereen die zich bezig houdt met cultuureducatie in Fryslân: individuele leerkrachten, ICC-ers, schoolteams, cultuur makers en alle overige belangstellenden.
De indeling van onze website

Sleutelwoorden: deskundigheidsbevordering, inspiratie, kwaliteit & eigenaarschap

KEK2 en meimakkers
Een breed palet aan culturele instellingen in Fryslân geeft het Kultuerfilter platform vanuit gezamenlijkheid vorm. Keunstwurk treedt op als beheerder. KEK2 (Kultueredukaasje mei kwaliteit) is een belangrijke pijler voor het platform. Deze landelijke regeling is bedoeld om basisscholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigenaarschap van cultuuronderwijs.

Onze samenwerkingspartners

Afûk - Ateliers Majeur - Museumfederatie Fryslân - De bibliotheken van Fryslân - De Veerkieker - Akte 2 - Muzarthe - Kunst & COO - Opus 3 - It Toanhûs - Ritmyk - Prins Claus Conservatorium - Alle bovenschoolse organisaties - Museum Joure - Cedin - Fonds voor Cultuurparticipatie - Historisch Centrum Leeuwarden - Keunstwurk - Bibliotheek Service Fryslân - De Lawei - Lân fan taal - Neushoorn - Omrop Fryslân - Provincie Fryslân - Sense of Place - Sjongfestival - Tresoar - We the North - Kunstkade - CPS - Stellingwarver Schrieversronte - Sterrenkijker - OMF - SAKO Friesland - Never Ending Orchestra - Special Heroes Art - Fries Museum - Mar & Klif - RUG - Museum Dr8888 - Lectoraat Taalgebruik en Leren - Natuurmuseum Fryslân - Meeuw Jonge Theatermakers - De Koornbeurs - Tryater - NHL Stenden & pabo en kunstvakopleidingen - Next Level School - De Wâldsang - Lectoraat Fries en Meertaligheid - Alle gemeenten van Friesland - Hanzehogeschool