cultuureducatie voor basis en voortgezet onderwijs in Fryslân

 • Twitter
 • Facebook
 • Keunstwurk
 • Graphic

  “Ik wist niet van het bestaan van Kultuerfilter, maar ik vind dit zeker de moeite waard.”

  Diet Albersen, Sint Ludgerusschool Workum

Over Kultuerfilter

Kultuerfilter is een website voor cultuureducatie in en over Friesland. Kultuerfilter is vooral gericht op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor beide schoolniveaus wordt informatie over het onderwijs in kunst, media en erfgoed bijeengebracht. Alle culturele partijen die aanbod hebben voor het onderwijs en ook daarbuiten kunnen dat kenbaar maken via Kultuerfilter. Naast de grote culturele instellingen gaat het daarbij tevens om ZZP'ers en andere zelfstandigen in de culturele sector van Friesland.

Onderdelen

De website van Kultuerfilter speelt in op zes facetten:

 • Nieuws: Dit is een gedeelte met actualiteiten op het gebied van cultuureducatie.
  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier
 • Heeft u nieuws? Mail het naar kultuerfilter@keunstwurk.nl.
 • Thema's: Hier vindt u Frieslandbrede thema's waarop het onderwijs kan aansluiten,
  bijvoorbeeld een thema als 'Water' of 'Gouden Eeuw in Friesland'. Heeft u een idee voor een passend thema of wilt u uw aanbod in een bepaald thema terug zien? Stuur een mail naar kultuerfilter@keunswurk.nl
 • KEK!: Kultuerfilter.nl speelt bij de KEK!-regeling een centrale rol. KEK! staat voor
  Kultueredukaasje mei Kwaliteit. Keunstwurk heeft als penvoerder met verschillende culturele partijen en instellingen in totaal veertien projecten uitgezet: vier
  inspiratieprogramma's en tien regioprojecten. Deze projecten zijn terug te vinden op de website waarbij het projectproces (opzet, uitvoering, resultaten) in beeld wordt gebracht.
 • Lwd2018: benieuwd naar de educatieve activiteiten van LWD2018? Keunstwurk coördineert LWD2018 educatie.
 • Subsidies: subsidie voor cultuureducatie op school? Keunstwurk begeleidt en adviseert.
 • Cultuureducatie: informatie over ontwikkelingen in cultuureducatie en tools voor cultuuronderwijsbeleid.

Ontstaan en ontwikkeling
De website is opgestart in 2009 als project en werd gesubsidieerd tot 2012. Dit was een initiatief van een aantal grote culturele partijen in Friesland, provinciebreed. Per 1 januari 2013 is Keunstwurk als beheerder verder gegaan met de site met als doel meer vraaggestuurd te kunnen functioneren. De inhoud van Kultuerfilter wordt in samenwerking met een groot aantal culturele partijen bepaald.

Ontwerp en technische uitvoering
De website en het CMS zijn gebouwd door het bedrijf Cinnamon Interactive BV (www.cinnamon.nl) uit Leeuwarden.
Cinnamon voert ook het technische onderhoud en beheer uit voor de website.
Het ontwerp is uitgevoerd door BWH Ontwerpers (http://www.bwhontwerpers.nl/) eveneens gevestigd in Leeuwarden.

Doelstellingen
Passie, inspiratie, kwaliteit en overzicht. Het hoofddoel van Kultuerfilter is inspireren tot kwalitatief goed onderwijs en andere educatieve
activiteiten in en over kunst, media en erfgoed in Friesland.

Eén van de belangrijke pijlers van Kultuerfilter is het bieden van een overzicht van de actuele ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van cultuureducatie in en over Friesland. Op de nieuwspagina worden regelmatig berichten geplaatst vanuit de theorie, het beleid en de praktijk die interessant zijn voor Friesland. Eén keer per maand wordt de algemene nieuwsbrief verstuurd aan alle geïnteresseerden.
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Tot slot speelt Kultuerfilter tot 2016 een centrale rol bij KEK! Kultueredukaasje mei kwaliteit is de naam voor de Friese plannen van de landelijke regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'. Deze regeling wordt ondersteund door de Provincie Fryslân en uitgevoerd door de betrokken culturele partijen. Het doel is om een langdurende kwaliteitsslag te maken op het gebied van kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs. Ofwel om Friese leerlingen hele bijzondere en inspirerende culturele momenten te gunnen.

Kultuerfilter is dan ook helemaal in lijn met Einstein die gezegd schijnt te hebben: 'Met logica kom je van A naar B en met verbeelding kom je overal'.

Kultuerfilter wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provinsje Fryslân.