cultuureducatie voor basis en voortgezet onderwijs in Fryslân

  • Twitter
  • Facebook
  • Keunstwurk
  • Graphic

    Cultuureducatie met kwaliteit in Fryslân: KEK!


TEKENSKOALLE

Krijg inspiratie van professionele tekenaars en ontdek hoe u het beste uit uw leerlingen haalt.

Bij de Tekenskoalle maakt u kennis met nieuwe technieken en ideeën om uw leerlingen uit te dagen en te inspireren. Het gaat niet om tekenen alleen, u leert ook hoe u het creatief proces bij uw leerlingen stimuleert en volgt. We bieden de Tekenskoalle aan voor individuele leerkrachten of als teamtraining.

Kosten: € 100,- per cursist of team

AANMELDEN & PROGRAMMA 2016-2017 TEKENSKOALLE
 
Tekenskoalle is onderdeel van KEK!
KEK! staat voor 'Kultueredukaasje mei kwaliteit'. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie. KEK! bestaat uit een nascholingsgedeelte en een aantal regionale projecten.Regioprogramma's en Deskundigheidsprogramma's

Contactgegevens

Programmauitvoering:

Inge Hekman - Fries Museum
058-2555500
i.hekman@friesmuseum.nl

Programmaleiding:

Daniëlle van Peer - Keunstwurk
058-2343463
d.vanpeer@keunstwurk.nl

Coaches

Birgit Speulman
Gerrit Terpstra
Bianca de Gier
Marjolein Spitteler
Vera Damhuis