cultuureducatie voor basis en voortgezet onderwijs in Fryslân

  • Twitter
  • Facebook
  • Keunstwurk
  • Graphic

    Cultuureducatie met kwaliteit in Fryslân: KEK!


SPEURE NEI SPOAREN

Promotiefilmpje Speure nei Spoaren:
KEK! - Speure nei Spoaren
Heeft uw school ambities om cultuurprofielschool te worden, wilt u vanuit erfgoed vorm geven aan cultuuronderwijs of wilt u als school meer doen met erfgoed vanuit uw eigen directe (school)omgeving?

De coaches van Speure Nei Spoaren gaan graag samen met u en uw team aan de slag met cultuur, van visie & beleid tot deskundigheidsbevordering bij uw leerkrachten.

AANMELDEN / PROGRAMMA 2016-2017 SPEURE NEI SPOAREN

Speure nei spoaren is onderdeel van KEK! KEK! staat voor 'Kultueredukaasje mei kwaliteit'. Dat is de verzamelnaam voor de kwaliteitsimpuls die het primair onderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 krijgt op het gebied van cultuureducatie. KEK! bestaat uit een nascholingsgedeelte en een aantal regionale projecten.Regioprogramma's en Deskundigheidsprogramma's

 

Contactgegevens

Programmauitvoering:

Merijn van Veen - Museumfederatie Fryslân
058-2139185
mvanveen@museumfederatiefryslan.nl

Programmaleiding:

Marianna Bouwman - Keunstwurk
058-2343465
m.bouwman@keunstwurk.nl